Vårt mål är att leverera rätt tjänst/produkt i rätt tid


Välkommen till Eduredo AB

Företaget startades 2016 och arbetar inom områdena bemanning, utbildning, försäljning samt utveckling av tjänster och produkter. Inledningsvis har vi fokuserat på utveckling vilket har resulterat i att vi först nu under senare delen av 2018 är färdiga med de första delarna som vi nu har börjat rullar ut och lansera. Under 2019 samt 2020 har vi fler tjänster och produkter som kommer ut på marknaden.