Vårt mål är att leverera rätt tjänst/produkt i rätt tid


Välkommen till Eduredo AB

Vårt fokus är att leverera rätt kompetens/tjänst i rätt tid, vi tar inte på oss uppdrag som vi inte kan lösa. Vi tror starkt på att extern bemanning kan vara en temporärlösning som möjliggör att verksamheten fungerar samtidigt som det ger utrymme till att genomföra nödvändiga förändringar.