Bemanning

Eduredo bemanning är etablerade i Västerbotten och vi fokuserar på att utveckla vår bemanningsverksamhet i norra Sverige med särskilt fokus på glesbygd. Våra konsulter är självgående och rekryterade på grund av sin kompetens och förmåga att verka som konsult. Är ni i behov av personal eller har ni upphandlat tjänsten men får ingen hjälp. Då kanske vi kan hjälpa till med att bemanna utefter ert behov. Vårt fokus är att leverera rätt kompetens i rätt tid där vi inte tar på oss uppdrag som vi inte kan lösa. Vi tror starkt på att extern bemanning kan vara en temporärlösning som möjliggör att verksamheten fungerar samtidigt som det ger utrymme till att genomföra nödvändiga förändringar.